Laboratorium Integracji

Ogólnym celem Laboratorium integracji jest rozwinięcie nowych sposobów stymulowania integracji migrantów, wzmacniających wartości społeczeństwa włączającego i tolerancję wśród wszystkich dzieci w systemie edukacyjnym. Ambicją tego zadania jest przełożenie badań terenowych i teoretycznych na praktykę. Celem tego modułu jest ustanowienie w projekcie badań i aktywności opartych na danych. Szczegółowe cele tego modułu to:

 • Rozpoczęcie od zidentyfikowania na regionalnym i lokalnym poziomie programów integrujących dzieci z doświadczeniem migracji; oraz dalsze rozwinięcie tych programów zgodnie z wynikami skupionych na dziecku badań terenowych oraz przeglądu literatury przedmiotu,
 • założenie w lokalnych szkołach w wybranych krajach Laboratoriów Integracji, wykorzystujących technologie cyfrowe, rozwiązania skoncentrowane na dziecku i podejście oparte na sztuce,
 • rozwinięcie narzędzi i praktyk, które będą używane w Laboratoriach Integracji
 • zaplanowanie i wdrożenie aktywności integracyjnych w Laboratoriach Integracji
 • przygotowanie zestawu skupionych na dziecku narzędzi “Laboratorium Integracji” dla nauczycieli, które pomogą im podnosić kompetencje w zakresie zarządzania różnorodnością, edukacji wielokulturowej i adaptacji do podejścia skoncentrowanego na dziecku

W Laboratorium Integracji rozwinięte zostaną dwa narzędzia informacyjno-komunikacyjne (IC), których zadaniem będzie wspomaganie uczenia się języka, twórczości, ekspresji oraz zapewnienie innowacyjnych sposobów umożliwiających wszystkim dzieciom udział w dialogu kulturowym w szkole:

 • aplikacja do opowiadania historii
 • aplikacja zwiększająca świadomość społeczną i humanistyczną

Biorąc pod uwagę specyficzne wymagania i okoliczności dotyczące procesu integracji dzieci migrujących, naszym celem jest przygotowanie zestawu narzędzi dla nauczycieli, które pomogą im podnosić kompetencje w zakresie zarządzania różnorodnością, edukacji wielokulturowej i podejścia skoncentrowanego na dziecku. Uczestnicy Laboratorium Integracji zaprojektują przewodniki dla nauczycieli, którzy w swojej pracy spotykają się z:

 • edukacją wielokulturową i zarządzaniem różnorodnością
 • zapobieganiem między-etnicznych konfliktów w środowisku szkolnym
 • opartymi na sztuce metodami promującymi społeczne włączanie
 • konceptualizacją dobrostanu społecznego migrantów
 • organizacją codziennego szkolnego życia

Laboratorium Integracji wiąże się z założeniem Dziecięcej Rady Doradczej składającej się z dzieci z doświadczeniem migracji z różnych szkół, które brały udział w badaniach terenowych. Dziecięca Rada Doradcza będzie brała udział w Laboratorium Integracji już na etapie opracowywania praktyk.

Multiculturality in schools

Digital Storytelling application

Manuals for teachers

pl_PLPolish
en_GBEnglish sl_SISlovenian de_DEGerman da_DKDanish es_ESSpanish caCatalan ukUkrainian pl_PLPolish