Laboratorium Integracji

The overall objective of the Laboratorium Integracji is to develop novel ways for stimulating integration of migrants, fostering the values of inclusive societies and tolerance among all children in educational systems. The ambition underlying the tasks of this work package is to bring the fieldwork and desk research findings into practice. The aim of this WP is to establish data-driven research and activities throughout the project. The specific objectives of this WP are:

 • Rozpoczęcie od zidentyfikowania na regionalnym i lokalnym poziomie programów integrujących dzieci z doświadczeniem migracji; oraz dalsze rozwinięcie tych programów zgodnie z wynikami skupionych na dziecku badań terenowych oraz przeglądu literatury przedmiotu,
 • założenie w lokalnych szkołach w wybranych krajach Laboratoriów Integracji, wykorzystujących technologie cyfrowe, rozwiązania skoncentrowane na dziecku i podejście oparte na sztuce,
 • rozwinięcie narzędzi i praktyk, które będą używane w Laboratoriach Integracji
 • zaplanowanie i wdrożenie aktywności integracyjnych w Laboratoriach Integracji
 • to produce an ‘Integration Lab’ child-centred toolkit programme for teachers, which will contribute to their capacity-building in relation to diversity management, multicultural education and a child-centric approach.

W Laboratorium Integracji rozwinięte zostaną dwa narzędzia informacyjno-komunikacyjne (IC), których zadaniem będzie wspomaganie uczenia się języka, twórczości, ekspresji oraz zapewnienie innowacyjnych sposobów umożliwiających wszystkim dzieciom udział w dialogu kulturowym w szkole:

 • aplikacja do opowiadania historii
 • aplikacja zwiększająca świadomość społeczną i humanistyczną

In line with specific requirements and circumstances connected to the framework of the integration of migrant children, the objective is to develop a toolkit for teachers, which will contribute to their capacity-building in relation to diversity management, multicultural education and a child-centric approach. participant of the Integration Lab will design guides for teachers dealing with:

 • edukacją wielokulturową i zarządzaniem różnorodnością
 • zapobieganiem między-etnicznych konfliktów w środowisku szkolnym
 • opartymi na sztuce metodami promującymi społeczne włączanie
 • konceptualizacją dobrostanu społecznego migrantów
 • organizacją codziennego szkolnego życia

Laboratorium Integracji wiąże się z założeniem Dziecięcej Rady Doradczej składającej się z dzieci z doświadczeniem migracji z różnych szkół, które brały udział w badaniach terenowych. Dziecięca Rada Doradcza będzie brała udział w Laboratorium Integracji już na etapie opracowywania praktyk.

Multiculturality in schools

Digital Storytelling application

Handbook for teachers

pl_PLPolish
en_GBEnglish sl_SISlovenian de_DEGerman da_DKDanish es_ESSpanish caCatalan ukUkrainian pl_PLPolish