Concepte

Molts nens i nenes són participants actius a l’hora de decidir per si mateixos sobre la seva vida i el seu futur, probablement en major mesura del que estem disposats a admetre, però de seguida es veuen limitats pel que els adults creuen que és el millor per a ells. En aquest sentit, el projecte posa en relleu que l'ordre social i polític existent no ofereix prou espai autònom on els menors puguin parlar de manera independent. El nostre objectiu en aquest sentit és crear "un espai" on els menors migrants de totes les edats puguin comunicar-se i compartir les seves experiències després d'arribar a les societats d’acollida. El projecte proposat s’embarca així en una missió per recopilar les seves històries, per donar suport a les seves necessitats i aspiracions a l’hora d’integrar-se a les societats d’acollida, amb l’objectiu de fer sentir les veus dels membres més vulnerables de les comunitats, com a argument i factor de canvi. El nostre punt de vista bàsic és que les polítiques i els programes d’integració, les pràctiques i les iniciatives centrades en la infancia, es troben entre els factors més importants per ajudar els nens i nenes migrants a convertir-se en companys i participants en el desenvolupament d’una societat cohesionada, amb igualtat d’oportunitats i drets garantits com a individus, però també com a membres de grups minoritaris i migrants en diferents àmbits (educació, mercat de treball, habitatge, societat civil, etc.).

Objectius

L’objectiu general del projecte és estimular la inclusió de grups diversos de menors migrants a nivell educatiu i polític, adoptant un enfocament centrat en la infància. El projecte parteix del fet que els països europeus i els seus sistemes d’educació tenen molts reptes a causa de la creixent diversitat ètnica, cultural i lingüística i, per tant, els nostres objectius específics són:

 • Millorar el coneixement sobre les experiències vitals dels menors en nous entorns socials.
 • Explorar les dinàmiques de relació amb els companys d’escola tenint en compte el procés d’integració.
 • Aprofundir en la capacitat dels professors i del personal educatiu per gestionar la diversitat. 
 • Desenvolupar eines centrades en la infància per estimular la integració de migrants.
 • Dissenyar recomanacions per a polítiques d’integració centrades en la infància, dirigides a les persones amb poder de decisió.  

Millorar el coneixement sobre les experiències de vida dels nens i nenes en nous entorns socials

El nostre objectiu és reunir les experiències dels menors migrants relacionades amb diferents etapes en els processos d’integració (residents nouvinguts i de llarga durada) i en diferents entorns institucionals (cases d’asil, punts calents, camps de refugiats, escoles). Fer un treball de camp amb els nens i nenes des d’una perspectiva centrada en els infants millorarà la comprensió de les seves experiències de vida en un entorn social i cultural nou, relacionat amb l’arribada i la permanència a les societats d’acollida. Oferirà també una visió nova de les conceptualitzacions del benestar i les necessitats, i ens ajudarà a comprendre la dinàmica de la integració en relació amb els sistemes educatius, grups d’iguals, esport, activitats de lleure, dinàmiques d’aula i serveis de suport psicosocial.

Obtenir una visió de les dinàmiques de relació entre companys d’escola tenint en compte el procés d'integració

L’objectiu específic del projecte és examinar l’impacte dels nens i nenes locals sobre la integració de menors migrants i donar una visió de les seves dinàmiques de relació entre iguals. El nostre objectiu no és només identificar el potencial dels menors locals com a factor en els processos d’integració dels menors migrants, sinó també comparar els indicadors d’inclusió social i, d’aquesta manera, avaluar el nivell d’èxit en la integració, sobretot comparant els menors migrants amb els locals tenint en compte les seves dinàmiques familiars, identitat cultural, activitats de lleure, relacions amb els companys, ambicions futures, dinàmiques d’aula, dimensions de gènere i religió, etc.

Aprofitar la capacitat dels professors i del personal educatiu per gestionar la diversitat

L’objectiu del projecte és fomentar les capacitats educatives i la sensibilització del professorat, el personal educatiu, els professionals i altres adults que entren en contacte regularment amb els menors per avaluar millor els riscos i satisfer les necessitats específiques dels menors migrants en les societats d’acollida. D’aquesta manera, el projecte contribuirà a l’aprenentatge mutu i al desenvolupament de les capacitats dels professors, que així, amb els coneixements necessaris sobre els seus estudiants, estaran millor equipats per a un desenvolupament continuat de bones solucions i bones pràctiques d’acord amb les seves necessitats, i per a una millor gestió de la diversitat ètnica a les escoles.

Desenvolupar eines centrades en la infància per estimular la integració dels migrants

El projecte proposat té com a objectiu superar els reptes de la integració. Per a aconseguir-ho, s’inclou el paquet de treball 10, “Laboratori d’Integració”, amb l'objectiu de desenvolupar noves eines i, si és possible, avançar en pràctiques efectives utilitzades a les escoles pels professors per fomentar la integració dels menors migrants i millorar la sensibilització i la tolerància entre els menors locals. Això és vital, sobretot tenint en compte la convocatòria, que proposa no només fer un mapa dels reptes de la integració sinó, primordialment, trobar-hi solucions. Tenint això en compte, s’han pres precaucions especials per evitar que els resultats del projecte acabin sent un punt final.

Dissenyar recomanacions de polítiques d’integració centrades en la infància per als diversos òrgans competents

La creació d’una política d’integració centrada en la infància com a objectiu específic implicarà dissenyar polítiques que posin el focus en els menors i el seu benestar, prestant atenció a com aquestes mesures específiques responen a les necessitats dels menors migrants. Tenint en compte que, per una banda, els responsables polítics han estat criticats per ser excessivament selectius, simplement escollint entre aquelles recomanacions d’experts que s’ajusten a les seves definicions del problemes, i de l’altra, que els investigadors s’han trobat amb dificultats per poder reflexionar críticament sobre les seves pròpies definicions dels problemes pel seus compromisos polítics, el projecte proposa l’enfocament centrat en la infància per superar les carències de les polítiques d’integració actuals.


MÉS INFORMACIÓ

Pla de treball del projecte

L'anàlisi transversal general de la literatura científica i els conjunts de dades existents ens donarà una visió detallada del treball teòric general sobre la integració de menors migrants a les escoles i dels enfocaments metodològics emprats en estudis empírics realitzats en aquest camp. A continuació, el projecte examinarà les comunitats d’acollida d’Eslovènia, Àustria, Espanya, Regne Unit, Dinamarca i Polònia centrant-se especialment en l’anàlisi de les polítiques, l’anàlisi de conjunts de dades secundàries (administratives) i la revisió del discurs polític, dels mitjans de comunicació i del públic en general. 

Les activitats de recerca sobre personal educatiu i sistemes escolars, així com migrants nouvinguts, residents de llarga durada i menors locals es duran a terme a escoles d’Eslovènia, Dinamarca, Espanya, Regne Unit, Àustria i Polònia. A més del treball de camp amb nens i nenes a les escoles, el treball de camp amb menors en transició es durà a terme en campaments i institucions de Palerm (Itàlia), Calais (França), Mòria (Grècia), Şanlıurfa (Turquia), Linin Reception Camp (Polònia), i cases d’asil in Slovenia and Austria.  More than 550 menors migrants participaran en les activitats de recerca del projecte MiCREATE. Les conclusions de l’anàlisi transversal i els resultats del treball de camp amb professors, menors locals i migrants proporcionaran una base per a les recomanacions de polítiques i el desenvolupament d’eines d’integració a través de les activitats del Laboratori d’Integració.

Els Laboratoris d’Integració s’establiran als països participants per desenvolupar eines TIC, mentre que el contingut d’aquestes eines es definirà quan els resultats del treball de camp amb menors estiguin disponibles. S’establiran Consells Assessors Infantils a nivell local per proporcionar assessorament i ajudar als investigadors en el desenvolupament de les eines TIC i les pràctiques de gestió de la diversitat. A partir dels mètodes i activitats proposats i revisats desenvoluparem el "manual del docent", en forma de caixa d’eines, que inclourà:

 • Aplicació de narració digital.
 • Eina de sensibilització TIC.
 • Guia per a professors per a l’educació multicultural i la gestió de la diversitat.
 • Guia per a professors que inclourà mètodes per resoldre conflictes interètnics en l’entorn escolar.
 • Guia per a professors on es proposaran pràctiques basades en l’art i mesures per fomentar la inclusió.
 • Guia per a professors on s’explicaran els indicadors de la conceptualització del benestar dels migrants.
 • Recopilació de bones pràctiques de multiculturalitat mitjançant la reorganització de la vida escolar quotidiana.

Continuarem amb intenses campanyes de difusió a Eslovènia, Àustria, Dinamarca, Regne Unit, Polònia i Espanya i, amb l’assistència d’ONG, també a Xipre, Hongria, Itàlia, Alemanya, Lituània, Croàcia, Bulgària, Romania i Sèrbia, Portugal, Països Baixos, Letònia i Eslovàquia. En el període final, organitzarem esdeveniments per promoure i presentar recomanacions de polítiques, l’equip d’eines per als professors, els resultats i les troballes del projecte.


MÉS INFORMACIÓ

Estructura organitzativa

Equip de Coordinació General

 • Mateja Sedmak, PhD Academic Coordinator (Science and Research Centre Koper)
 • Barbara Gornik, PhD Academic Co-Coordinator (Science and Research Centre Koper)
 • Barbara Pandev, Project Coordination Manager (Science and Research Centre Koper)

Consell Assessor

 • Anna Marie Schurmann Carstens (The National Council for Children, Denmark)
 • Aydin Tunc, MSc (Vienna Administration, section “Diversity and Integration”, Austria)
 • Birgit Leyendecker, PhD, Ruhr – University Bochum, Germany)
 • Jenny Patterson (Manchester City Council, UK)
 • Maria Peix Batet (Metropolitan area of Barcelona, Spain)
 • Maria Zuber (European Commission DG HOME)
 • Roberta Lo Bianco (CESIE, Italy)
 • Stanka Lunder Verlič, PhD (Ministry of Education, Science and Sport, Slovenia)
 • Wojciech Sadownik (Office of the Commissioner for Human Rights, Poland)
 • Zeynep Yanasmayan, PhD (Max Planck Institute for Social Anthropology, Germany)

Junta Executiva

 • Mateja Sedmak, PhD (Science and Research Centre Koper)
 • Barbara Gornik PhD (Science and Research Centre Koper)
 • Zorana Medarić, MSc (Science and Research Centre Koper)
 • Shoba Arun, PhD (The Manchester Metropolitan University
 • Gro Hellesdatter Jacobsen, PhD (University of Southern Denmark)
 • Fernando Hernández, PhD (University of Barcelona)
 • Juana M. Sancho, PhD (University of Barcelona)
 • Achilles Kameas, PhD (Hellenic Open University)
 • Jakub Kościółek, PhD (Stowarzyszenie Interkulturalni Pl)
 • Birgit Sauer, PhD (University of Vienna)
 • Ayse Dursun, PhD (University of Vienna)
 • Vlasta Jalušič, PhD (Peace Institute)
 • Noemi de Luca (CESIE)
 • Annalisa Lendaro, PhD (The French National Centre for Scientific Research)
caCatalan
en_GBEnglish sl_SISlovenian de_DEGerman da_DKDanish es_ESSpanish pl_PLPolish ukUkrainian caCatalan