Założenia projektu

Wiele dzieci aktywnie i pozytywnie angażuje się w kreowanie własnego życia i swojej przyszłości - prawdopodobnie więcej, niż jesteśmy gotowi przyznać. Szybko jednak ogranicza je to, co dorośli uważają za najlepsze dla nich. W związku z tym projekt podkreśla, że istniejący porządek społeczny i polityczny nie oferuje wystarczającej autonomicznej przestrzeni, w której dzieci mogłyby samodzielnie mówić za siebie. W związku z tym naszym celem jest stworzenie „przestrzeni”, w której migrujące dzieci w każdym wieku będą mogły komunikować się i dzielić swoimi doświadczeniami po przybyciu do społeczności przyjmujących. Proponowany projekt ma na celu zebranie ich historii, celem wsparcia ich potrzeb i aspiracji związanych z integracją ze społeczeństwami przyjmującymi. Naszym celem jest wsłuchanie się w głosy najmniej wpływowych członków społeczności, jako argumentu i czynnika przemawiającego za zmianą. Jesteśmy zdania, że polityka integracyjna skupiona na dziecku, programy integracyjne, oraz praktyki i inicjatywy są jednymi z najważniejszych czynników wspierających dzieci migrantów w stawaniu się partnerami dla rozwoju spójnych społeczeństw, a następnie ich uczestnikami z równymi szansami i zabezpieczonymi prawami indywidualnymi, ale także jako członkowie mniejszości i grup migrantów w różnych sferach (edukacji, rynku pracy, mieszkalnictwa, społeczeństwa obywatelskiego, itp.).

Cele

Ogólnym celem projektu jest stymulowanie społecznego włączania różnych grup dzieci migrantów wskutek przyjęcia podejścia skupionego na dziecku oraz ich integracji w sferze edukacji i na poziomie postulatów politycznych. Projekt wychodzi z założenia, że kraje europejskie i ich systemy edukacyjne napotykają liczne wyzwania związane z rosnącą różnorodnością etniczną, kulturową i językową, a zatem ma na celu:

 • rozbudowanie wiedzy na temat doświadczeń życiowych dzieci w nowych środowiskach społecznych;
 • badanie dynamiki relacji rówieśniczych w szkołach w kontekście procesu integracji;
 • wykorzystanie potencjału nauczycieli i kadry edukacyjnej do zarządzania różnorodnością; 
 • opracowanie narzędzi skoncentrowanych na dziecku w celu stymulowania integracji migrantów;
 • opracowanie zaleceń dotyczących polityki integracyjnej skupionej na dzieciach dla różnych decydentów.  

Plan projektu

Ogólna, interdyscyplinarna analiza literatury naukowej i przegląd danych socjo-ekonomicznych dostarczy nam pogłębionego przeglądu ogólnych prac teoretycznych dotyczących integracji dzieci migrantów w szkołach oraz podejść metodologicznych stosowanych w badaniach empirycznych przeprowadzonych w tej dziedzinie. Następnie w ramach projektu przeprowadzone zostaną badania społeczności recepcyjnych w Słowenii, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii i Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem analizy polityki społecznej, analizy szeregu danych wtórnych (administracyjnych) oraz przeglądu dyskursu politycznego, medialnego oraz publicznego. 

Badania dotyczące kadry edukacyjnej i systemów szkolnych, a także nowo przybyłych migrantów, rezydentów długoterminowych i dzieci lokalnych będą prowadzone w szkołach w Słowenii, Danii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Austrii i Polsce. Oprócz pracy terenowej w szkołach, zostaną przeprowadzone badania dzieci znajdujących się w sytuacji przejściowej w różnych obozach i zakładach: w Palermo (Włochy), Calais (Francja), Morii (Grecja), Şanlıurfie (Turcja), w Ośrodku Recepcyjnym dla Cudzoziemców w Bezwoli i Targówku (Polska) oraz w ośrodkach azylowych w Słowenii i Austrii. W badaniach prowadzonych w ramach projektu MiCreate weźmie udział ponad 550 dzieci z doświadczeniem migracj a wnioski z analizy przekrojowej oraz ustalenia z badań terenowych wśród nauczycieli, lokalnych dzieci i dzieci migrujących będą stanowić podstawę dla zaleceń dotyczących polityki integracyjnej i rozwoju narzędzi integracyjnych poprzez działania Laboratorium Integracji.

Management Structure

General Coordination Team

 • Mateja Sedmak, PhD Academic Coordinator (Science and Research Centre Koper)
 • Barbara Gornik, PhD Academic Co-Coordinator (Science and Research Centre Koper)
 • Barbara Pandev, Project Coordination Manager (Science and Research Centre Koper)

Advisory Board

 • Anna Marie Schurmann Carstens (The National Council for Children, Denmark)
 • Aydin Tunc, MSc (Vienna Administration, section “Diversity and Integration”, Austria)
 • Birgit Leyendecker, PhD, Ruhr – University Bochum, Germany)
 • Jenny Patterson (Manchester City Council, UK)
 • Maria Peix Batet (Metropolitan area of Barcelona, Spain)
 • Maria Zuber (European Commission DG HOME)
 • Roberta Lo Bianco (CESIE, Italy)
 • Stanka Lunder Verlič, PhD (Ministry of Education, Science and Sport, Slovenia)
 • Wojciech Sadownik (Office of the Commissioner for Human Rights, Poland)
 • Zeynep Yanasmayan, PhD (Max Planck Institute for Social Anthropology, Germany)

Executive Board

 • Mateja Sedmak, PhD (Science and Research Centre Koper)
 • Barbara Gornik PhD (Science and Research Centre Koper)
 • Zorana Medarić, MSc (Science and Research Centre Koper)
 • Shoba Arun, PhD (The Manchester Metropolitan University
 • Gro Hellesdatter Jacobsen, PhD (University of Southern Denmark)
 • Fernando Hernández, PhD (University of Barcelona)
 • Juana M. Sancho, PhD (University of Barcelona)
 • Achilles Kameas, PhD (Hellenic Open University)
 • Jakub Kościółek, PhD (Stowarzyszenie Interkulturalni Pl)
 • Birgit Sauer, PhD (University of Vienna)
 • Ayse Dursun, PhD (University of Vienna)
 • Vlasta Jalušič, PhD (Peace Institute)
 • Noemi de Luca (CESIE)
 • Annalisa Lendaro, PhD (The French National Centre for Scientific Research)
pl_PLPolish
en_GBEnglish sl_SISlovenian de_DEGerman da_DKDanish es_ESSpanish caCatalan ukUkrainian pl_PLPolish