Założenia projektu

Wiele dzieci aktywnie i pozytywnie angażuje się w kreowanie własnego życia i swojej przyszłości - prawdopodobnie więcej, niż jesteśmy gotowi przyznać. Szybko jednak ogranicza je to, co dorośli uważają za najlepsze dla nich. W związku z tym projekt podkreśla, że istniejący porządek społeczny i polityczny nie oferuje wystarczającej autonomicznej przestrzeni, w której dzieci mogłyby samodzielnie mówić za siebie. W związku z tym naszym celem jest stworzenie „przestrzeni”, w której migrujące dzieci w każdym wieku będą mogły komunikować się i dzielić swoimi doświadczeniami po przybyciu do społeczności przyjmujących. Proponowany projekt ma na celu zebranie ich historii, celem wsparcia ich potrzeb i aspiracji związanych z integracją ze społeczeństwami przyjmującymi. Naszym celem jest wsłuchanie się w głosy najmniej wpływowych członków społeczności, jako argumentu i czynnika przemawiającego za zmianą. Jesteśmy zdania, że polityka integracyjna skupiona na dziecku, programy integracyjne, oraz praktyki i inicjatywy są jednymi z najważniejszych czynników wspierających dzieci migrantów w stawaniu się partnerami dla rozwoju spójnych społeczeństw, a następnie ich uczestnikami z równymi szansami i zabezpieczonymi prawami indywidualnymi, ale także jako członkowie mniejszości i grup migrantów w różnych sferach (edukacji, rynku pracy, mieszkalnictwa, społeczeństwa obywatelskiego, itp.).

Cele

Ogólnym celem projektu jest stymulowanie społecznego włączania różnych grup dzieci migrantów wskutek przyjęcia podejścia skupionego na dziecku oraz ich integracji w sferze edukacji i na poziomie postulatów politycznych. Projekt wychodzi z założenia, że kraje europejskie i ich systemy edukacyjne napotykają liczne wyzwania związane z rosnącą różnorodnością etniczną, kulturową i językową, a zatem ma na celu:

 • rozbudowanie wiedzy na temat doświadczeń życiowych dzieci w nowych środowiskach społecznych;
 • badanie dynamiki relacji rówieśniczych w szkołach w kontekście procesu integracji;
 • wykorzystanie potencjału nauczycieli i kadry edukacyjnej do zarządzania różnorodnością; 
 • opracowanie narzędzi skoncentrowanych na dziecku w celu stymulowania integracji migrantów;
 • opracowanie zaleceń dotyczących polityki integracyjnej skupionej na dzieciach dla różnych decydentów.  

To Improve Knowledge about Children’s Experiences of Life in New Social Environments

Our objective is to gather migrant children’s experiences related to different stages in the integration processes (newly arrived and long-term residents) and different institutional settings (asylum homes, hotspots, refugee camps, schools). Doing child-centred fieldwork with children will improve our understanding of children’s experiences of a life in new social and cultural environments related to the arrival and staying in host societies. It will offer a new insight into the conceptualizations of well-being and needs and help us to understand the the dynamics of integration in relation to educational systems, peer groups, sport, leisure activities and classroom dynamics, psychosocial support services.

To get an insight into school peer dynamics in view of the integration process

Project’s specific objective is to examine the impact of local children on the integration of migrant children and to give an insight into peer dynamics among local and migrant children. Our aim is not only to identify the potential of local children as a factor in processes of migrant children’s integration, but also to compare indicators of social inclusion and thereby evaluate the level of success in integration, especially by comparing migrant and local children in view of family dynamics, cultural identity, leisure activities, relations with peers, future ambitions, classroom dynamics, gender and religion dimensions, etc.

To build on the capacity of teachers and educational staff for diversity managing

Project’s objective is to build on capacity, educational and awareness raising of teachers and educational staff, and for professionals and other adults who come into regular contact with children to better assess risks and meet the specific needs of migrant children in host societies. In this manner the project will contribute to the mutual learning and capacity-building of teachers, who will then be better equipped with the knowledge about their students that is necessary for further development of good solutions and best practices in line with children’s needs when it comes to managing ethnic diversity in schools.

To develop child-centred tools for stimulating migrant integration

The proposed project has an objective to overcome integration challenges. For this purpose, Work package 10: Integration Lab is foreseen with an aim to develop new tools and, where possible, to advance effective practices used in schools by teachers for motivating migrant children’s integration and raising awareness and tolerance among local children. This is vital, especially in the light of the call that gives weight not only to mapping integration challenges but, more importantly, to winning them. Having this in mind, special precautions have been taken to avoid the project results becoming end in themselves.

To design child-centred integration policy recommendations for diverse decision-makers

Creating a child-centred integration policy as a specific objective will involve forming policy that puts the focus on the child while looking at how specific measures respond and impact migrant children’s needs and at the same time acknowledges their well-being. Knowing that policy-makers have been criticized for being excessively selective, merely choosing from those components of expertise that fit their problem definitions, on the one hand, and that researchers have been challenged for being unable to reflect critically on their own problem definitions due to their engagement with policy on the other hand, the project confronts child-centred approach with integration and policy.


CZYTAJ WIĘCEJ

Plan projektu

Ogólna, interdyscyplinarna analiza literatury naukowej i przegląd danych socjo-ekonomicznych dostarczy nam pogłębionego przeglądu ogólnych prac teoretycznych dotyczących integracji dzieci migrantów w szkołach oraz podejść metodologicznych stosowanych w badaniach empirycznych przeprowadzonych w tej dziedzinie. Następnie w ramach projektu przeprowadzone zostaną badania społeczności recepcyjnych w Słowenii, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii i Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem analizy polityki społecznej, analizy szeregu danych wtórnych (administracyjnych) oraz przeglądu dyskursu politycznego, medialnego oraz publicznego. 

Badania dotyczące kadry edukacyjnej i systemów szkolnych, a także nowo przybyłych migrantów, rezydentów długoterminowych i dzieci lokalnych będą prowadzone w szkołach w Słowenii, Danii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Austrii i Polsce. Oprócz pracy terenowej w szkołach, zostaną przeprowadzone badania dzieci znajdujących się w sytuacji przejściowej w różnych obozach i zakładach: w Palermo (Włochy), Calais (Francja), Morii (Grecja), Şanlıurfie (Turcja), w Ośrodku Recepcyjnym dla Cudzoziemców w Bezwoli i Targówku (Polska) oraz w ośrodkach azylowych in Slovenia and Austria.  More than 550 dzieci z doświadczeniem migracj a wnioski z analizy przekrojowej oraz ustalenia z badań terenowych wśród nauczycieli, lokalnych dzieci i dzieci migrujących będą stanowić podstawę dla zaleceń dotyczących polityki integracyjnej i rozwoju narzędzi integracyjnych poprzez działania Laboratorium Integracji.

Laboratoria Integracji zostaną założone w krajach uczestniczących w projekcie, w celu rozwinięcia narzędzi IC (informacji i komunikacji), a kształt tych narzędzi zastanie określony po tym, jak dostępne będą pierwsze wyniki badań terenowych z dziećmi. Na lokalnym poziomie badaczy będzie wspierała Dziecięca Rada Doradcza, konsultując i pomagając w opracowaniu narzędzi IC oraz strategii zarządzania różnorodnością. Następnie, w oparciu o zrewidowane metody i aktywności, przygotujemy „podręcznik dla nauczyciela” w formie zestawu narzędzi, który będzie zawierał:

 • aplikacja do opowiadania historii
 • Zwiększające świadomość społeczną narzędzia IC
 • Przewodnik dla nauczycieli wprowadzający w zagadnienia edukacji międzykulturowej i zarządzania różnorodnością
 • Przewodnik dla nauczycieli zawierający metody rozwiązywania konfliktów między-etnicznych w środowisku szkolnym
 • Przewodnik dla nauczycieli składający się z praktyk w ramach podejścia opartego na sztuce oraz sposobów promowania podejścia inkluzywnego
 • Przewodnik dla nauczycieli zawierający wskaźniki dobrostanu społecznego w pojęciu migrantów
 • Zbiór dobrych praktyk włączających wielokulturowość w organizację codziennego szkolnego życia

Będziemy kontynuowali intensywne kampanie upowszechniające wyniki projektu w Słowenii, Austrii, Danii, Wielkiej Brytanii, Polsce i Hiszpanii z pomocą organizacji pozarządowych na Cyprze, Węgrzech, we Włoszech, Niemczech, Litwie, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Portugalii, Niderlandach, Łotwie i Słowacji. W końcowym okresie projektu będziemy organizować wydarzenia promujące i prezentujące rekomendacje prawne, narzędzia dla nauczycieli i ogólne wyniki projektu.


CZYTAJ WIĘCEJ

Management Structure

General Coordination Team

 • Mateja Sedmak, PhD Academic Coordinator (Science and Research Centre Koper)
 • Barbara Gornik, PhD Academic Co-Coordinator (Science and Research Centre Koper)
 • Barbara Pandev, Project Coordination Manager (Science and Research Centre Koper)

Advisory Board

 • Anna Marie Schurmann Carstens (The National Council for Children, Denmark)
 • Aydin Tunc, MSc (Vienna Administration, section “Diversity and Integration”, Austria)
 • Birgit Leyendecker, PhD, Ruhr – University Bochum, Germany)
 • Jenny Patterson (Manchester City Council, UK)
 • Maria Peix Batet (Metropolitan area of Barcelona, Spain)
 • Maria Zuber (European Commission DG HOME)
 • Roberta Lo Bianco (CESIE, Italy)
 • Stanka Lunder Verlič, PhD (Ministry of Education, Science and Sport, Slovenia)
 • Wojciech Sadownik (Office of the Commissioner for Human Rights, Poland)
 • Zeynep Yanasmayan, PhD (Max Planck Institute for Social Anthropology, Germany)

Executive Board

 • Mateja Sedmak, PhD (Science and Research Centre Koper)
 • Barbara Gornik PhD (Science and Research Centre Koper)
 • Zorana Medarić, MSc (Science and Research Centre Koper)
 • Shoba Arun, PhD (The Manchester Metropolitan University
 • Gro Hellesdatter Jacobsen, PhD (University of Southern Denmark)
 • Fernando Hernández, PhD (University of Barcelona)
 • Juana M. Sancho, PhD (University of Barcelona)
 • Achilles Kameas, PhD (Hellenic Open University)
 • Jakub Kościółek, PhD (Stowarzyszenie Interkulturalni Pl)
 • Birgit Sauer, PhD (University of Vienna)
 • Ayse Dursun, PhD (University of Vienna)
 • Vlasta Jalušič, PhD (Peace Institute)
 • Noemi de Luca (CESIE)
 • Annalisa Lendaro, PhD (The French National Centre for Scientific Research)
pl_PLPolish
en_GBEnglish sl_SISlovenian de_DEGerman da_DKDanish es_ESSpanish caCatalan ukUkrainian pl_PLPolish